MONITORING

MONITORING ALARMÓW

 

Monitoring Alarmów polega na dozorowaniu obiektów na których został zainstalowany System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) – SYSTEM ALARMOWY za pomocą którego przekazywane są sygnały o wykryciu przez niego włamania, napadu lub innego zagrożenia do naszego Centrum Monitorowania Alarmów (CMA).

MONITORING WIZIJNY

 

Monitoring wizyjny jest dodatkowym zabeczeniem mienia i polega na dozorowaniu przesyłanego „na żywo” obrazu z kamer zainstalowanych na obiekcie .

Przeszkoleni pracownicy Centrum Monitorowania Alarmów mają wgląd na kamery 24h na dobę co pozwala na szybsze i skuteczniejsze kierowanie odpowiednich służb w konkretne miejsce zdarzenia.

MONITORING GPS

 

Świadczymy usługi monitoringu GPS. Lokalizacja auta pozwala na dokładne określenie, gdzie w danym momencie znajduje się pojazd. Coraz to nowsze lokalizatory przybierają różne formy, jedną z nowości jest lokalizator osobisty w zegarku który może służyć do monitorowania dzieci lub osób starszych.

Przy współpracy z odpowiednim oprogramowaniem, możemy generować wszelkiego rodzaju raporty z monitorowanych obiektów GPS.